0343-432437 info@mesa-fbc.nl

Maurits Bruel

Partner

Maurits Bruel is een adviseur met meer dan 20 jaar ervaring in het familiebedrijf, zowel de zakelijke als de familie-aspecten. Hij studeerde af op liquiditeitsvraagstukken en werkte negen jaar bij GITP waar hij zijn opleiding genoot tot assessment- en selectie deskundige voor familiebedrijven. Hij helpt familiebedrijven om de balans te creëren tussen strategie, structuur, cultuur en kwaliteiten van bestuur en management.

Maurits Bruel is Partner bij MESA Family Business Consultants Familiebedrijf. Hij is STAK bestuurder (Hakkers Holding), Commissaris (Leolux Living), docent Commissariaat in het Familiebedrijf (Erasmus Universiteit), docent filantropie, impact investing en geluk (ESCP), docent Happiness & Economics (Erasmus Universiteit), docent Opvolging bij Landgoederen (FPG), auteur “Uitblinken als Familiebedrijf”& “Beursgang voor het familiebedrijf”& “De Geluksfabriek”. Daarnaast is hij mede-oprichter van FBNed.

Maurits is analytisch sterk en weet dankzij zijn kennis van en respect voor individuele verschillen snel het vertrouwen op te bouwen dat nodig is om veranderingen in goede banen te leiden. Zijn kwaliteit is het om enerzijds de ‘harde’ factoren aan te passen aan de veranderende omstandigheden, en anderzijds om de individuele familieleden en externe managers te selecteren en coachen: hun succes is uiteindelijk ook goed voor de familie, het bedrijf, en de maatschappij als geheel.

Voorbeelden van vraagstukken zijn:
Wie van onze kinderen willen en kunnen een leidende rol spelen in de volgende generatie?
Wat voor een bestuurlijke structuur en werkwijze past bij de overgangsperiode en daarna?
Hoe maken we goede afspraken om de belangen van verschillende staken in de familie te borgen?
Wanneer en hoe moeten we de volgende generatie betrekken bij de strategie van het bedrijf?
Hoe kan ik mijn eigen rol als opvolger of opgevolgde het beste spelen?
Hoe kunnen we de samenwerking en verbinding tussen en binnen generaties van de familie versterken?

Opdrachten
Opvolgingstraject over meerdere jaren bij familiebedrijven in vele branches
Bedrijfsstrategie voor familiebedrijven in de bouw, retail, productie en agro
Begeleiden van het zoeken en selecteren van externe commissarissen en directeuren
Coaching van aandeelhouder en STAK-bestuurder
Opzetten RvC en STAK bij familiebedrijven
Begeleiden Familieraad

tel: +31 6 28 78 08 73
stuur email