0343-432437 info@mesa-fbc.nl

Francois Carstens

Partner

Partner van Mesa sinds 2010 na eerst zelfstandig ondernemer te zijn geweest. Bovendien als mediator gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken binnen familie en bedrijf.

Elk familiebedrijf is uniek net zoals elke ondernemende familie. Toch zie je dezelfde kwesties steeds terugkomen. Dilemma’s rond opvolging; eigendomsstrategie, “family” en corporate governance en ontwikkeling van de Next Generation maar ook: hoe gaan we met geschillen om?.

Dilemma’s rond kernonderwerpen bepalend voor de continuïteit van het bedrijf en de verhoudingen tussen bedrijf en familie. Eenheid van familie; behoud van vermogen en succes van de onderneming zijn onderling sterk verbonden. Hoe kan je diverse standpunten van betrokkenen over kwesties verenigen rond gemeenschappelijke belangen en tegelijkertijd ruimte bieden aan het individu zelf?

Dit zijn precies de punten waarover ik het “goede gesprek” aanga. Zoals: wat gebeurt er als de beoogde opvolger andere loopbaanplannen heeft of juist te licht wordt bevonden? Hoe is de continuïteit geregeld in bedrijf en eigendom bij onverhoopt wegvallen van de D.G.A.? Wanneer draag je eigenlijk je levenswerk over aan een volgende generatie (of externe directeur)  en hoe kunnen die zich daarop voorbereiden? Wat is je rol als commissaris naar de eigenaren en naar de familie toe? Hoe gaan je om met conflicten die zelfs de toekomst van bedrijf en familie kunnen bedreigen?

Vaak helpt het om afspraken te maken over de kernwaarden, visie en strategie van familie en bedrijf op korte- en lange termijn; bij voorkeur opgetekend in een voortdurend actueel gehouden familiestatuut. Maar even vaak is verder maatwerk gevraagd om de continuïteit te waarborgen bijvoorbeeld door conflict oplossing via mediation. Als adviseur, mediator,  commissaris en ondernemer staat het onderwerp continuïteit bij mij centraal. Alle belangen, relevante ontwikkelingen en gevoelens stem ik daar zo goed mogelijk op af.

Opdrachttypen

– Het in kaart brengen van kernwaarden van familie en bedrijf. (Het familiebedrijf verhaal)
– Het in kaart brengen van visie en strategie van familie en bedrijf in onderlinge samenhang
– Het adviseren rond een passende “governance” voor familie en bedrijf.
– Begeleiding van het “goede gesprek” tussen generaties over kwesties van bedrijfsoverdracht.
– Conflict begeleiding/oplossing (mediation) over familie (bedrijfs) zaken.
– Het begeleiden en coachen van de opvolgende- en vertrekkende generatie.
– Het opstellen van een calamiteiten opvolgingsplan bij onverhoopte arbeidsongeschiktheid; overlijden of echtscheiding.


Over Francois Carstens
Francois is commissaris bij het familiebedrijf (AWL Techniek Holding in Harderwijk); voorzitter Raad van Commissarissen van Rabobank Rijn en Veenstromen, lid Raad van “Wijze Mensen bij het bedrijf Binnenste Buiten Groei en Ontwikkeling en docent NCD Academy Governance Essentials inzake governance vraagstukken bij familiebedrijven. Daarnaast kern assessor bij Register Certified Board Member (RCBM) en (gast) assessor bij Sioo (in de Wind programma); moderator bij diverse familiebedrijventafel en auteur van diverse publicaties.

30 jaar eerdere ervaring met relaties uit het Grootbedrijf, MKB en ondernemende families vanuit (zware) leidinggevende functie in de zakelijke financiële dienstverlening. Open oor en oog voor belangen van alle stakeholders. Weet zich snel de situatie eigen te maken; creëert binding vanuit een gemeenschappelijk perspectief. Conflict oplosser met een win-win situatie voor partijen voor ogen. Gewend te opereren in de rechthoek familie, onderneming, eigenaars en omgeving.

Telefoon: +31 6 1993 3953
Email: f.carstens@mesa-fbc.nl