Skip to content Skip to footer

Strategische vraagstukken

Het uitwerken van een goede strategie die aansluit op een steeds snellere en complexere omgeving kost tijd en aandacht. Zowel vanuit het perspectief van de familiewaarden, de continuïteit van het eigendom en het succesvol zijn als bedrijf vragen de uitwerking of aanscherping van de strategie een optimale en zorgvuldige voorbereiding, uitvoering en terugkoppeling. Mesa heeft begin 2017 met Gerard Citroen praktische ervaring in huis gehaald om familiebedrijven te ondersteunen bij het uitwerken van strategische vragen.

 

Deze ervaring is vertaald in een praktische werkmethode waarbij de betrokken personen zich volledig kunnen richten op de inhoud en Mesa zorg draagt voor structuur en faciliteren van het proces. Opdrachtgevers gaven aan dat door externe ondersteuning de strategische planning sneller, beter en vooral veelzijdiger, creatiever en zorgvuldiger is uitgevoerd.

 

  • Stratcon; integrale stapsgewijze uitwerking van strategisch plan
  • praktische ondersteuning bij uitvoering strategisch proces
  • hulpmiddelen (onder­zoek, templates, facili­teren sessies, uitwer­king plan)
  • langjarige ervaring met verschillende vormen van planning (250 strategische sessies begeleid sinds ‘92)

OVER MESA

Als u over actuele knelpunten of over de lange termijn ontwikkeling van uw familie- onderneming van gedachten wilt wisselen met een deskundige buitenstaander, dan bent U bij MESA-FBC (family business consultants sinds 2005) aan het goede adres. De adviseurs van MESA-FBC zijn generalisten die gespecialiseerd zijn in het familiebedrijf.

Mesa en haar partners zijn lid van het NGFB

CONTACTGEGEVENS

PingOnline © 2023. All Rights Reserved.   |   Privacy statement – DisclaimerAlgemene voorwaarden