Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De kracht van een goede zelfevaluatie van de RvC

 

Wat behelst een goede zelfevaluatie?

Zoals bekend schrijf De Nederlandse Corporate Governance Code een jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen voor. De zelfevaluatie is niet alleen bedoeld om terug te kijken op het verleden. Het is vooral een middel om samen scherper de toekomst in te gaan. Om zo ieder jaar te werken aan een beter toezicht – en samenwerkingskader met directie en overige stakeholders.

De governance van familiebedrijven leent zich bij uitstek voor periodieke zelfevaluatie van de RvC temeer omdat men met veel stakeholders te maken heeft. De RvC adviseert immers de directie en oefent toezicht uit namens de eigenaren op diezelfde directie. De RvC wordt daarbij geacht de belangen van alle bij de onderneming betrokken partijen zorgvuldig af te wegen. Bovendien wordt in de familieonderneming de RvC geacht ook terdege rekening te houden met de bedoelingen, waarden en normen van de familie zelf. Periodieke zelfevaluatie leidt derhalve vaak tot het tegen het licht houden van de verdere bestuurlijke organisatie nu en naar de toekomst

Voor elke commissaris werkzaam in het familiebedrijf brengt deze complexiteit een extra uitdaging met zich mee in de zin van “Waar heb je mee te verhouden. Waar heb je je mee bezig te houden (en waar niet mee?) en Waar heb je een streep te trekken?”

De zelfevaluatie van de RvC in het familiebedrijf verdient derhalve meer aandacht dan vaak wordt gegeven (als het al gebeurt). Maar misschien ook wel omdat het naast een belangrijke- ook een gevoelige materie kan betreffen.

Mesa gelooft in de kracht van een goede zelfevaluatie van de RvC eventueel ook in coöperatie met directie en andere stakeholders. Immers op deze wijze geeft Mesa invulling aan haar missie voor de bevordering van de inrichting en werking van goed bestuur. Daarbij baseert zij zich op de 10 principes van goed bestuur die eerder in het boek Uitblinken als familiebedrijf Bruel al “Over de inrichting en werking van goed bestuur 2008” en voortdurend worden gecheckt op actualiteit

Voor nadere informatie. Bel of mail ons.

OVER MESA

Als u over actuele knelpunten of over de lange termijn ontwikkeling van uw familie- onderneming van gedachten wilt wisselen met een deskundige buitenstaander, dan bent U bij MESA-FBC (family business consultants sinds 2005) aan het goede adres. De adviseurs van MESA-FBC zijn generalisten die gespecialiseerd zijn in het familiebedrijf.

Mesa en haar partners zijn lid van het NGFB

CONTACTGEGEVENS

PingOnline © 2024. All Rights Reserved.   |   Privacy statement – DisclaimerAlgemene voorwaarden