0343-432437 info@mesa-fbc.nl

Begin 2017 heeft Mesa op haar nieuwjaarsbijeenkomst een nieuwe propositie voor het evalueren van directie, Raad van Commissarissen, Raad van Advies of Stak’s gepresenteerd. Veel familiebedrijf vertegenwoordigers hebben in de afgelopen jaren ons verteld dat evaluaties veel tijd en/of geld kostten en niet altijd het gewenste resultaat boden. Mesa partners in de hoedanigheid als sparringpartners voor directie en RvC/STAK leden hebben jarenlang ervaring in het bespreken van verbeterpunten in de boardroom.

Mesa heeft uitgebreid onderzoek gedaan om de potentiele faal- en succesfactoren van een constructieve en beleidsondersteunende evaluatie in kaart te brengen. Op basis van de gevonden succesfactoren heeft Mesa haar ondersteuningsmogelijkheden uitgebreid met een online evaluatie mogelijkheid en verschillende vormen van scan, survey en evaluaties. Bij het ontwikkelen hebben we een agile aanpak uitgewerkt die zorgt dat evaluaties tegen lage kosten (vanaf 750€), snel uitvoerbaar (van 4 tot 15 werkdagen) en – wat we heel belangrijk vinden – op maat uitgevoerd kunnen worden.

Van het onderzoek en de mogelijke vormen van evaluaties is een white paper (16 pagina’s)  gemaakt. Wilt u deze white paper ontvangen, stuur een mail naar Francois Carstens of Gerard Citroen.