0343-432437 info@mesa-fbc.nl

Ervaring

Heldere visie, integrale werkwijze

Wij werken vanuit een gezamenlijke visie op de succes- èn faalfactoren van de familie- onderneming. In onze visie vindt een parallelle ontwikkeling tussen eigendoms- en ondernemingsstrategie plaats voor familie bedrijven die echt succesvol willen zijn. Families die hun rol als eigenaar tijdig en adequaat weten aan te passen aan de veranderende omstandigheden leggen een solide basis voor de continuïteit van hun bedrijf. Met onze ondersteuning weten bedrijfsfamilies zich te organiseren, kennen en leven naar hun waarden, en formuleren een eenduidige visie op de toekomst van hun bedrijf en daarbij hun rol. De samenhang tussen strategie, bestuur en eigendom staat centraal. Dat begint bij de opbouw van een effectieve infrastructuur voor communicatie en informatie. Niet voor niets zijn wij regelmatig betrokken bij de opstart en begeleiding van een familieberaad, stichtingsbestuur of Raad van Commissarissen. In ons advieswerk bij familiebedrijven gaan wij uit van een aantal principes:

  • De continuïteit van de onderneming staat voorop.
  • Het ondernemen is een bron van inspiratie en plezier.
  • Vernieuwing is een absolute voorwaarde voor continuïteit.
  • Het gaat om veel meer dan alleen financieel gewin.
  • Het leervermogen van mensen is bijna onbegrensd.

Het kernbegrip in onze benadering van familiebedrijven is responsible ownership. Door de sterke verbondenheid van eigendom en bestuur zijn familiebedrijven van nature verantwoordelijke ondernemers. Wij geloven daarom in deze ondernemingsvorm maar weten uit ervaring dat het succes niet vanzelf komt. Daar is een heldere, integrale aanpak van eigendom, strategie en bestuur voor nodig.