0343-432437 info@mesa-fbc.nl

Vermogende families / family offices

Als een familie het bedrijf heeft verkocht, hoeft dat niet het einde te zijn van het familiaal ondernemerschap. Veel families zetten het familie erfgoed voort in een andere samenstelling en met andere doelen. Andere families hebben naast het bedrijf dat zij voort zetten andere substantiële vermogensbestanddelen opgebouwd. Elke vermogende familie die haar erfgoed serieus neemt, formuleert ook een heldere visie op de bestemming van het vermogen buiten het bedrijf. Daarbij bepaalt zij welke rol zij daarbij wenst in te nemen, of het nu om goede doelen, impact investing, private equity, onroerend goed, beleggingen of verzamelingen gaat. Dit vraagt net als een bedrijf om een eenduidige strategie en een professioneel bestuur en management. Vanuit Mesa zetten wij ook hiervoor onze expertise en instrumenten in. De spreiding van het familievermogen over verschillende bestemmingen brengt extra kansen met zich mee om familieleden met verschillende ambities, opvattingen en carrières actief betrokken te doen zijn. Dat bevordert de onderlinge samenwerking en familiale verbondenheid. Wij doen mee met het ontwerp en de uitvoering van het proces dat dit allemaal mogelijk maakt.
  • Familie erfgoed van generatie op generatie voort kunnen zetten
  • De familie bij elkaar houden na verkoop van het bedrijf
  • Vermogen dat naast het bedrijf is opgebouwd professioneel besturen en beheren
  • Invulling geven aan het maatschappelijk engagement van de familie