0343-432437 info@mesa-fbc.nl

Mediation

Waar mensen nauw met elkaar samenwerken, – zeker in een familie met haar eigen familieonderneming- ontstaat energie. Vaak positief maar soms kunnen verschillende meningen, opvattingen of doelstellingen leiden tot grote communicatieve- en inhoudelijke problemen. Wat te doen? Mediation of te wel conflictbegeleiding kan helpen partijen weer met elkaar in gesprek te brengen om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing van het vraagstuk. Mesa Mediation fungeert als onafhankelijke en onpartijdige begeleider gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken/ conflicten in de wisselwerking tussen familieleden/eigenaren en familiebedrijf. Onze aanpak is erop gericht te onderzoeken wat er tussen Partijen speelt en hoe vertrouwen en respect hersteld kunnen worden. Partijen zoeken zelf op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid naar een voor hen aanvaardbare oplossing. Bovendien verbinden partijen zich tot geheimhouding. Een samenwerkingsprobleem? Ook in het familiebedrijf bent u daarin zeker niet uniek. Uit onze ervaring weten wij dat het veelal goed oplosbaar is. Zeker als u tijdig aan de bel hangt!
  • Snel en kosten efficiënt. Toekomstgericht en informeel
  • Vertrouwelijk en besloten; deskundige procesgerichte begeleiding
  • Actieve inbreng van alle partijen. Ruimte voor creatieve oplossingen
  • Gemeenschappelijke belangen en gezamenlijke oplossing staan centraal. Helpt beschadiging van familierelaties te voorkomen