0343-432437 info@mesa-fbc.nl

Governance vraagstukken

Een Raad van Commissarissen of Raad van Advies heeft meer­waarde als de functie van de RvCA, de competenties van de leden van de RvCA en de structuur aansluit en elkaar versterkt. De partners van Mesa hebben zelf zitting in RvCA’s en adviseren en begeleiden de concrete invulling van een RvC/RvA die toegevoegde waarde heeft. Mesa ondersteunt bij het inrichten van de governance processen en governance structuur van familiebe­drijven (zowel op familie, eigendom en bedrijf), deelt actief kennis hoe governance processen verbeterd kunnen worden, adviseert en ondersteunt bij het uitwerken van de gewenste competentiepro­fielen in een RvC/RvA/Stak/ familieraad.

Mesa adviseert ook hoe de functie, productiviteit en doelmatigheid van een RvC/RvA verbeterd kan worden. Hierbij kijken we naar de uitvoering van de RvC/RvA activiteiten en geven we operationeel advies over uitvoering of inrichten van processen of faciliteren de voorzitter bij het voorbereiden, uitvoeren van RvC/RvA bijeen­komsten.

  • Advisering en ondersteuning bij inrichten van RvC/RvA
  • Ondersteuning bij verbeteren RvC/RvA processen
  • Sparring partner voor voorzitters RvC/RvA
  • Twee keer per jaar intervisiebijeenkomst speciaal voor familiecommissarissen
  • In samenwerking met NCD kennisprogramma’s