0343-432437 info@mesa-fbc.nl

Executive family counseling

De rol van familieleden die verantwoordelijk zijn voor het beleid betreffende familie-, eigendoms- en/of onderneming vraagstukken wordt steeds zwaarder. Zowel externe als interne factoren vragen meer inzicht en overzicht om in staat te zijn een goede analyse te doen of de juiste beslissing te nemen. Soms kan je behoefte te hebben aan een goede gesprekspartner die niet betrokken is bij de familie of het bedrijf, maar wel ervaring heeft met de vraagstukken waar je in een veilige omgeving en in vertrouwen over van gedach-ten wilt wisselen. De partners van Mesa fungeren als gesprekspartner die als klankbord dient en al naar gelang het onderwerp optreden als coach, adviseur of kritisch klankbord. Elke partner heeft zijn eigen expertise gebieden en ervaring. Hier houden we rekening mee bij de afstemming wie als gesprakspartner optreedt. We ondersteunen op deze wijze individuele familieleden die met een bepaalde regelmaat van 3 tot 6 keer per jaar of gedurende een project op kritisch constructieve wijze scherp gehouden willen worden. De onderwerpen voor de gesprekken worden vooraf afgestemd, de vaak intensieve gesprekken duren ongeveer twee uur en worden achteraf kort geëvalueerd.
  • Klankbord functie die je scherp houdt
  • Onafhankelijke gesprekspartner die niet betrokken is in de familie of het bedrijf
  • Gesprekspartner geselecteerd op basis van aandachtsveld of onderwerp
  • Korte intensieve sessies die goed voorbereid zijn waardoor rendement van gesprek hoog is