0343-432437 info@mesa-fbc.nl

Evaluatie RvC/RvA/Stak/familieraad

Mesa heeft een governance evaluatie tool waarmee we familiebedrijven op een flexibele, snelle en kosten efficiënte manier kunnen helpen bij het uitvoeren van evaluaties. De evaluaties worden gedaan met web based enquête software, waarmee we in staat zijn om heel simpele tot zeer complexe evaluaties in korte tijd uit te voeren. Deze evaluatietool is zodanig ingericht dat de opdracht­ge­ver zelf (groepen van) vragen of onderwerpen kunnen samenstellen en voorleggen aan ongelimiteerd aantal interne of externe betrokkenen. Naast het faciliteren van data verzameling verzorgen we rapportage, terugkoppeling en workshops om verbeterpunten praktisch uit te werken. Voorop staat een constructieve, representatieve evaluatie en terugkoppeling waar alle betrokkenen wat aan hebben.
  • Uitgebreide vragenbibli­otheek biedt opdracht­gever flexibili­teit in opzet en inhoud evaluatie
  • Online infrastructuur biedt snelle en efficiënte uitvoering
  • Interviews door partners van Mesa
  • Opzet van evaluatie geeft constructieve en prakti­sche terugkoppeling