0343-432437 info@mesa-fbc.nl

Concretiseren van familiewaarden

Als families hun familiewaarden expliciet formuleren en ook toepassen in hun bedrijf levert dat een concurrentievoordeel op. Het bedrijf gaat beter presteren! De familieleden kunnen immers zeer concreet vertellen waar zij voor staan en wat zij van de ander verwachten. De identiteit van het bedrijf komt beter uit de verf en mensen kunnen zich er gemakkelijker in herkennen. Dat motiveert, omdat je weet waar je deel van uitmaakt. Klanten, leveranciers en ander externe belanghebbenden horen een consistent verhaal en zien een consistent gedrag vanuit het bedrijf. Dat biedt zekerheid en wekt vertrouwen op. Familieleden die niet in het bedrijf werken voelen zich meer betrokken omdat ook zij bijdragen aan de familiale identiteit. Dat verhoogt de saamhorigheid binnen de familie en bevordert de overlevering van wat er nu is opgebouwd naar de opvolgende generatie. Deze voordelen zetten zich voort op als er geen bedrijf meer is, maar een familievermogen dat als erfgoed wordt voortgezet. Onze begeleiding vanuit Mesa levert families inspiratie, enthousiasme en een sterkere verbondenheid met elkaar op en wij helpen om dit te vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk van de onderneming.
  • Sterker verbondenheid en betrokkenheid binnen de familie
  • Groter concurrentievoordeel
  • Hogere motivatie van familie en medewerkers
  • Meer vertrouwen van klanten en leveranciers