Skip to content Skip to footer

De rol van de familie-eigenaren in deze tijd

De gelijktijdige “globale crises” van de Covid-pandemie en de opwarming van de aarde dwingt ons na te denken over de impact die wij als mensheid hebben op de leefbaarheid en houdbaarheid van onze wereld. Maar ook; de impact die wij als economisch-maatschappelijk handelende familiebedrijven hebben op de leefbaarheid en houdbaarheid van onze toekomstige maatschappij waarin wij opereren.

Eigenaar, aandeelhouder zijn van een (familie-)onderneming in deze tijd roept fundamentele vragen op. Aan de ene kant over het economisch toekomstbestendig zijn van de onderneming zelf in een sterk veranderende wereld. Aan de andere kant meer moreel-ethische vragen over de impact van de onderneming op het toekomstbestendig zijn van onze maatschappij, onze samenleving.

Familiebedrijven geven vorm aan grofweg de helft van de economie wereldwijd.
‘Geven vorm….’ Wat houdt dat in en wat betekent dat nu?

Dat betekent dat wanneer de familiebedrijven in de wereld niet in beweging komen om hun
economisch handelen aan te passen richting fundamentele houdbaarheid er geen wezenlijke hervorming zal kunnen plaatsvinden. De impact van familiebedrijven is simpelweg te groot, te overheersend. Het is daarom nu de tijd om anders te gaan denken over de “erfenis” die familiebedrijfseigenaren willen achterlaten.

Juist hierin zou het familiebedrijf kracht kunnen tonen en het verschil kunnen maken. Door
een strategie te hebben die werkelijk gericht is op de lange termijn en daarmee te investeren in de maatschappelijke impact. Dat is ook in haar eigen belang. Ten slotte kan de onderneming slechts blijven bestaan in een “sustainable world”. En de urgentie daarvan begint nu te knellen.

Dat kan in onze ogen slechts in gang gezet worden door, of in ieder geval in nauwe
samenspraak met de eigenaren, de familie. Zij kunnen zich uitspreken over waarden, grenzen en doelen van de onderneming. En dat gebeurt steeds meer. In balans met de dagelijkse realiteit van de business. Hoe geef je dat vorm, dat samenspel tussen familie-eigenaarsdoelen en bedrijfsdoelen? Het zorgvuldig formuleren ervan in een zorgvuldig proces waarbij alle stakeholders op gepaste manier hun soms nieuwe rol spelen?

Dat is wat wij doen bij MESA.
Het bij elkaar brengen van familie en bedrijf in veranderende omstandigheden. Zorgen dat het werkt.

OVER MESA

Als u over actuele knelpunten of over de lange termijn ontwikkeling van uw familie- onderneming van gedachten wilt wisselen met een deskundige buitenstaander, dan bent U bij MESA-FBC (family business consultants sinds 2005) aan het goede adres. De adviseurs van MESA-FBC zijn generalisten die gespecialiseerd zijn in het familiebedrijf.

Mesa en haar partners zijn lid van het NGFB

CONTACTGEGEVENS

PingOnline © 2024. All Rights Reserved.   |   Privacy statement – DisclaimerAlgemene voorwaarden