Skip to content Skip to footer

Bewust ondernemen – Familiebedrijven in de pioniersrol?

Tijden veranderen. Maatschappelijke ontwikkelingen (als bijvoorbeeld
klimaatproblematiek) veranderen ook de manier waarop wij naar zaken kijken en de
context waarin gekeken wordt. Dit vraag om vernieuwing, en herijking. Vragen die
daarmee ook opkomen: Zijn de bestaande businessmodellen nog wel passend en
houdbaar in de maatschappelijke context. Duidelijk is in ieder geval dat bewust(er)
ondernemerschap gevraagd wordt ook van familiebedrijven. In deze bijdrage laten wij
u daarom kennismaken met het begrip Conscious Business.

In een eerdere Mesa publicatie (Familiebedrijf: Hoe houd je de regie met betrekking
tot duurzaamheid in handen? – juli 2021) gaven wij al aan dat in het huidige
tijdsgewricht de maatschappij steeds hogere eisen stelt aan bedrijven en dus ook aan
familiebedrijven. Ook op het vlak van bijvoorbeeld duurzaamheid, innovatie,
voedselveiligheid en mobiliteit is onze maatschappij in een hogere versnelling
gekomen. Grote veranderingsprocessen zijn gaande. Dit lijkt te vragen om een andere
manier van kijken naar uitgangspunten en businessmodellen. En zelfs de vraag te
stellen of het niet tijd wordt te ondernemen op basis van andere uitgangspunten en de
nieuwe tijdgeest, en een nieuw businessmodel te hanteren. Eigenlijk is dan de vraag,
is het mogelijk om bewust te ondernemen, en tegelijkertijd succesvol te zijn?

Is Conscious Business het antwoord?
Conscious Business is verbonden met Consious Capitalism zoals dat is verwoord en
onderzocht door Raj Sisodia in het boek ‘Firms of endearment’. De uitkomst hiervan is
dat bedrijven die het goed doen voor alles en iedereen die verbonden is met hun
bedrijf het ook veel beter blijken te doen voor de hun aandeelhouders. Het is een
holistisch bedrijfseconomisch model dat niet langer gericht is op winstmaximalisatie en
korte termijn denken. Ook de niet financiële parameters zijn allesbepalend. Het
uitgangspunt is: bewuste bedrijven en mensen die ervoor kiezen om een
bedrijfsstrategie te volgen, waarbij zij zowel de mens als het milieu ten goede willen
laten komen. Deze bedrijfsstrategie wordt vervolgens uitgewerkt langs vier pijlers:

 • Higher purpose
       Waarom bestaat een bedrijf. Waarom is juist dit het kompas waarlangs gevaren
        wordt. Zonder het kompas weet je niet of je op de goede weg zit en op koers
        bent. Daarbij is winst nooit een doel op zich. Het is een uitkomst die ook
        vervuld wordt

 • Conscious leadership
       Leiderschap dat recht doet aan het hoger doel van de onderneming – dat zich
       bewust is van cultuur, en gericht is op waarde creatie, binnen de onderneming,
       rekening houdend met alle stakeholders.
 • Stakeholder integration
       Het besef dat een onderneming niet op zichzelf staat maar er afhankelijkheid is
       van het succes en welzijn van waar zij mee verbonden is. Het basis idee is om elkaar
       succesvol te maken. De oplossingen zijn beter voor beide zakendoende
  partijen en
       doorgaans zijn er nog extra positieve effecten.
 • Conscious culture
       Leven en naleven van de principes – in de cultuur van de onderneming – doe
       wat je zegt, zeg wat je doet.

Vanuit de filosofie en DNA van een familiebedrijf; gericht op continuïteit en uitgaande
van juist een lange termijn visie, ondernemend en tegelijkertijd rentmeester voor het
familievermogen van toekomstige generaties, lijken familiebedrijven op een mooie
wijze van nature aan te sluiten bij de pijlers van Conscious Business.
Betekent dit dan ook dat juist familiebedrijven (zeer) geëigend zijn om bij voorrang dit
nieuwe bedrijfsmodel te adopteren? Als familiebedrijven het nieuwe model
adopteren, kunnen zij laten zien dat het mogelijk is om zowel succesvol te zijn, als
goed te doen. Hoe mooi zou het zijn als familiebedrijven hierin een pioniersrol kunnen
vervullen. Natuurlijk betekent dit (uit)proberen, experimenteren, soms op je snufferd
gaan om uiteindelijk het succes te vieren zowel financieel als emotioneel.
Vanuit MESA zetten wij graag onze kennis en ervaring in om samen met het
familiebedrijf in deze wijzigingen een rol te spelen.
In een volgende bijdrage gaan wij verder in op het model van Conscious Business en de
mogelijkheden die dit kan bieden voor het familiebedrijf; hoe verhouden
familiewaarden zich tot de pijler higher purpose binnen Conscious Business en op
welke manier zij elkaar kunnen versterken.
Heb je naar aanleiding van deze bijdrage vragen, suggesties, ideeën, of wil je hierover
met ons in gesprek, de koffie staat klaar.

OVER MESA

Als u over actuele knelpunten of over de lange termijn ontwikkeling van uw familie- onderneming van gedachten wilt wisselen met een deskundige buitenstaander, dan bent U bij MESA-FBC (family business consultants sinds 2005) aan het goede adres. De adviseurs van MESA-FBC zijn generalisten die gespecialiseerd zijn in het familiebedrijf.

Mesa en haar partners zijn lid van het NGFB

CONTACTGEGEVENS

PingOnline © 2024. All Rights Reserved.   |   Privacy statement – DisclaimerAlgemene voorwaarden