Onderzoek beursgang voor het familiebedrijf: het begin of het einde?

Hartelijk dank voor uw bereidheid om mee te werken aan dit onderzoek. Inmiddels is de enquete echter gesloten en worden de resultaten verwerkt. U kunt zich nog wel opgeven voor de publicatie. Het doel van het onderzoek was het krijgen van inzicht in hoe de familiebedrijven tegen een beursnotering aankijken. Daarbij gaat het meestal om gedeeltelijke beursnotering, puur voor het aantrekken van extra kapitaal. Wat zijn volgens u de belangrijkste voor- en nadelen?

Het onderzoek richt zich op alle (middel)grote familiebedrijven, ook zij die niet van plan zijn om daadwerkelijk extern kapitaal aan te trekken. Het gaat immers om de beeldvorming die er heerst. De uitkomsten zullen worden gebruikt in een nieuwe publicatie waarin verschillende vormen van extern kapitaal (informal investors, participatiemaatschappijen en de beurs) voor familiebedrijven met elkaar worden vergeleken. De publicatie geeft ook antwoord op de vraag: "Wat betekent het om aan de beurs te zijn genoteerd"? Daarbij wordt ingegaan op afwegingen die de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen raken. Juist daar liggen de gevoeligheden. U komt daarom ook vragen hierover tegen in de vragenlijst.
In de publicatie zullen wij meer specifiek ingaan op Alternext, de onlangs gelanceerde beurs voor middelgrote bedrijven. Alternext zou het gat kunnen dichten tussen de 'grote' beurs en de onderhandse markt. Is dat inderdaad zo, naar uw mening?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door MESA-fbc in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en is gesponsored door Euronext, Deloitte&Touche Accountants en ABNAMRO Bank.

Het onderzoek is volledig anoniem, daarom vragen we u om een mailtje naar info@mesa-fbc.nl te sturen, als u de publicatie met de resultaten en conclusies wilt ontvangen.

Inmiddels is de enquete gesloten en worden de resultaten verwerkt. U kunt zich nog wel opgeven voor de publicatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Maurits Bruel (m.bruel@mesa-fbc.nl) of Jurgen Geerlings (j.geerlings@mesa-fbc.nl)

  Zoeken